Hemşire Çağrı Sistemleri

Hastaların hasta odalarından, hasta tuvalet ve banyolarından ve acil müşahade odalarından hemşirelere çağrı yapabilmesini, bu çağrıların adresinin hemşirelere Kapı Üstü Uyarı Lambaları, servis desklerinde bulunan Hemşire Çağrı Panelleri, hemşire pager çağrı cihazlarıyla iletilmesini, servis hemşirelerinin kullandığı akıllı kartlarla servis performansının kayıt edilmesini ve raporlanmasını sağlayan iletişim otomasyon sistemidir.

Hemşire Çağrı Sisteminin Amacı

Hastaların ihtiyaç duyduklarında hasta odalarından, hasta tuvalet ve banyolarından ve acil servis müşahade odalarından, hemşirelere çağrı yapılabilmesine olanak sağlayarak hemşirelere kolay ve hızlı bir şekilde ulaşılabilmesini sağlayarak hemşirelerin sunduğu hizmetin kalitesini artırmaktır.

Hemşire-hasta haberleşme sisteminiz için bize başvurduğunuzda sizin için en uygun sistemi uygulayabilmek için bir dizi tespit ve değerlendirme çalışması yapıyoruz.

 1. Hastanenizdeki hemşire çağrı sistemi kurulması ve bilgilerin toplanması gereken bankoları belirliyoruz.
 2. Genel hacim banyolarındaki acil çağrı sistemi ihtiyaçlarını tespit ediyoruz.
 3. Code blue (mavi kod) sisteminin uygulanması gereken noktalar hakkında çalışmalar yapıyoruz.
 4. Tüm sistemin entegre bir platformda çalışabilmesi için çözüm önerileri sunuyoruz.
 5. Hastane yönetiminin kullanacağı veri tabanını oluşturacak yazılımın hangi bölümlere kurulacağı hakkında görüşüyoruz.
 6. Geleceğe dönük genişleme ihtiyaçları da değerlendirilerek, malzeme ve tesisat maliyetleri ile birlikte sistem seçenekleri sunuyoruz.
 7. Çözümde karar kılındığında, uygulama projeleri hazırlanır, montaj ve programlama tamamlanarak hemşirelerinizi / sistem işletme personelinizi eğitiyor ve sistemi teslim ediyoruz.

Verimli kullanılabilecek bir hemşire çağrı sistemi için gerekli bütün ürünleri temin ediyoruz.

 • Hemşire Bankoları
 • Hasta yatak başı üniteleri
 • Hemşire çağrı butonları
 • İpli acil çağrı butonları
 • Koridor lambaları
 • Code blue (mavi kod) butonları
 • Adresleme Üniteleri
 • Database yazılımı